Google Classroom-การเข้ารหัสชั้นเรียน


งานนำเสนอของ Google


กิจกรรม  การขอเข้าชั้นเรียนของนักเรียน ด้วยรหัสชั้นเรียน
  1. เมลที่ใช้ต้องเป็นเมล Google Apps เท่านั้น
  2. ให้ผู้เข้าอบรมเข้าเว็บ  classroom.google.com
  3. คลิกที่ + มุมขวาบน แล้วเลือกเป็นผู้เรียน
  4. กรอกรหัสชั้นเรียนที่ต้องการเข้าเป็นนักเรียน
                                   วีดีโอตัวอย่าง

วิดีโอ YouTubeComments