Google Site
คำแนะนำ ให้ผู้เข้าอบรมปฏิบัติดังนี้
  1. เปิด Google Drive


  2. การสร้างไซต์จาก Template ที่เตรียมไว้ให้ (ขอบคุณ วีระศักดิ์ สร้อยคำ (เก่ง) authorized Google Education Trainer) - (อยู่โหมดภาษาไทย) เลือก สร้าง - เลือกดูเพิ่มเติมในแกลลอรี่ - สาธารณะ - ค้นหา dlit31 - คลิกที่เทมเพลต - เลือก - ใส่เชื่อเว็บไซต์ (ห้ามซ้ำ) - สร้าง
  3. แก้ไขการออกแบบเว็บไซต์
- การเพิ่มเพจ
- การแก้ไขเพจ
- การลบเพจ
- การแก้ไขการออกแบบ
- ส่วนหัว
- ส่วนข้าง
- ส่วนท้าย
     4. แก้ไขการเชื่อมโยง
        - เชื่อมโยงภายในไซต์         - เชื่อมโยงไปยังเว็บภายนอก

dlit31-เว็บไซต์


dlit31-เว็บไซต์ ‎(การตอบกลับ)‎Comments