โดเมนภายนอกที่อนุญาตพิเศษ


            เพิ่มโดเมนในรายการที่อนุญาตพิเศษเพื่อให้องค์กรของคุณทำงานร่วมกันได้ในผลิตภัณฑ์บางอย่างของ Google โดเมนย่อยและชื่อแทนโดเมนจะไม่รวมอยู่เมื่อคุณเพิ่มโดเมนในรายการที่อนุญาตพิเศษ ดังนั้นโปรดเพิ่มแยกต่างหากถ้าต้องการ
ดูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับโดเมนที่อนุญาตพิเศษในการตั้งค่าของไดรฟ์และ Classroom

ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
1. เข้าสู่ระบบด้วยเมลที่เป็น Admin
2. เข้าไปในส่วนของผู้ดูแลระบบ

3. เลือก การควบคุมเพิ่มเติม  (เมนูด้านล่างแผงควบคุม)

4. เลือก โดเมน

5. เมื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า  เลือก   โดเมนภายนอกที่อนุญาตพิเศษ

6. เพิ่มโดเมนที่ต้องการอนุญาตในการเข้าถึงแอปบางตัวที่อยู่ในโดเมนของเรา  เช่น การอนุญาตให้สามารถเข้าเรียน Google Classroom ข้ามโดเมนได้
    สามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 โดเมน

7. กลับไปที่แผงควบคุมหลัก แล้วเข้าไปจัดการ Apps ที่ต้องการอนุญาต


8. เลือก Google Apps

9. เลือกการจัดการ Classroom

10. เลือก โดเมนที่อนุญาตพิเศษ เพื่อเปิดค่าการอนุญาต

สวรรค์ ดวงมณี
ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Comments