การจับคู่ไซต์(Admin)

        การจับคู่ไซต์ของ Google เพื่อทำให้ชื่อเว็บสั้นและได้ชื่อตามที่ต้องการ โดยวิธีการนี้จะต้องใช้เมลที่เป็น Admin ของโดเมนนะครับ

1. เข้าไปที่หน้า admin console

2. เลือก แอปพลิเคชั่น

3. Google Apps

4. เลือกหัวข้อ เว็บไซต์

5. เลื่อนลงไปด้านล่าง เลือกจับคู่ไซต์

6. เพิ่มการจับคู่ใหม่

7. ใส่ข้อมูลที่จำเป็นดังนี้
7.1 ที่อยู่เว็บ โดยเข้าไปที่หน้าหลักของเว็บไซต์ของเรา และคัดลอกที่อยู่หลังโดเมน เช่น https://sites.google.com/a/suratham.ac.th/paradise/
 

    7.2  ใส่ที่อยู่เว็บใหม่ที่เราต้องการ เช่น krusawan  ที่อยู่เว็บใหม่ก็จะได้เป็น  krusawan.suratham.ac.th   แต่หากต้องการใส่เว็บหลักของโรงเรียนให้ใส่เป็น  www

8. เมื่อตอบเพิ่มการจับคู่ จะปรากฎหน้าต่างดังภาพด้านล่าง ให้เราคัดลอกค่า ghs.googlehosted.com. เก็บไว้ เพื่อนำไปใส่ใน DNS ของท่าน

9. การนำค่า CNAME ไปใส่ใน DNS ในตัวอย่างนี้จะนำเสนอตัวอย่าง DNS ที่ฝากไว้ที่ Dotari

    9.1 เข้าหน้าจัดการ DNS

    9.2 เลือกแก้ไข DNS

    9.3 เพิ่มแถว เพื่อใส่ข้อมูล CNAME เพิ่มเติม

    9.4 ใส่ข้อมูลที่ได้ตั้งค่าไว้ในข้อ 7.2
เรียบร้อย รอเวลาใช้งานได้

หมายเหตุ ในการจัดการ DNS แต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน

ตัวอย่างการเพิ่ม DNS ที่ทำไว้ใน UTM

Comments