การเปลี่ยน favicon

          favicon คือไอค่อนเล็กๆ ขนาด 16*16 pixels โดยชนิดของไฟล์ จะมีนามสกลุล favicon.ico มีไว้บอกถึงความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ หรือการแสดง logo ของเว็บไซต์  การนำไฟล์ favicon.ico มาใส่ให้กับ Google site สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1. สร้างไฟล์ ico ได้จากเว็บไซต์  http://tools.dynamicdrive.com/favicon/
2. นำเข้ารูปภาพที่ต้องการ

3. เลือกขนาด icon และเลือก Create Icon
4. เมื่อได้ไฟล์ favicon.ico มาแล้ว ให้ไปที่ไซต์ที่ต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่ม ico
5. ตั้งค่า --> การจัดการไซต์

6. เลือก ไฟล์แนบ --> อัปโหลด    (ให้เลือกหาไฟล์ ico ที่ได้สร้างไว้ในข้อ 2.)7. รอการอัปโหลดเสร็จสิ้น ก้จะได้ favicon ที่เป็นภาพที่เราสร้างเอง


สวรรค์  ดวงมณี
ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Comments