การแทรก .swf ในเพจ

การนำไฟล์ Flash ขึ้นไปแสดงผลในเว็บเพจ สามารถดำเนินการได้ ดังนี้
1. เตรียมไฟล์ swf ไว้ เช่น ตัวอย่างไฟล์  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
2. นำไฟล์ swf ขึ้นไปเก็บไว้บนไซต์ของเรา โดยเข้าไปที่ไซต์ที่ต้องการจะแทรกไฟล์ และเลือก ตั้งค่า  การจัดการไซต์

3. ไปที่  ไฟแนบ  เลือก อัปโหลด

4. อัปโหลดไฟล์ที่เตรียมไว้เข้าไปเก็บไว้บนไซต์

5. คัดลอกที่อยู่ของไฟล์ โดยคลิกขวาที่  ดู   และเลือกคัดลอกลิงก์ของไฟล์

6. นำลิงก์ที่คัดลอกไปแทรกในเว็บเพจที่ต้องการ โดยทำขั้นตอนคล้ายกันกับการแทรกไฟล์ pdf   ไปที่แทรก  แกตเจ็ตอื่น ๆ

7. ค้นหาแกตเจ็ตที่ชื่อว่า  Flash Warpper

8. เลือกแกตเจ็ต  และวางลิงก์ที่คัดลอกลงไป  กำหนดค่าต่าง ๆ   แล้วบันทึก


9. บันทึกหน้าเพจแล้วดูการแสดงผล  หากยังไม่ได้ขนาดที่เหมาะสม สามารถแก้ไขเพจเพื่อกำหนดค่าใหม่ได้


สวรรค์  ดวงมณี
ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Comments