เปลี่ยน Drive ให้เป็น Host (google จะยกเลิก ส.ค.59 นี้ครับ)

    การแสดงผลเว็บที่เป็น html สามารถนำมาแสดงผลผ่าน Google Drive ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้


1. อัพโฟลเดอร์เว็บไว้บน Drive แล้วเลือกแชร์สาธารณะ คัดลอกที่อยู่แชร์


2. คัดลอก Code เดิมที่เปิดงานใน Google Drive จะได้รูปแบบนี้


https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7dvCZUElV5NkdCcEtnaFBld2c&usp=sharing


3. ลบ &usp=sharing ออกให้ได้ตามตัวอย่าง ในข้อ 3.1

    https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7dvCZUElV5NkdCcEtnaFBld2c


      3.1 ลบออกแล้วได้ดังนี้

      https://drive.google.com/folderview?id=0Bz7dvCZUElV5NkdCcEtnaFBld2c


4. เปลี่ยนคำว่า drive.google ให้เป็น googledrive

    https://googledrive.com/folderview?id=0Bz7dvCZUElV5NkdCcEtnaFBld2c


5. ลบสีแดงแล้วเพิ่มสีน้ำเงิน

    https://googledrive.com/folderview?id=0Bz7dvCZUElV5NkdCcEtnaFBld2c


    https://googledrive.com/host/0Bz7dvCZUElV5NkdCcEtnaFBld2c


6. เพิ่มไฟล์ index.html ต่อท้าย

    https://googledrive.com/host/0Bz7dvCZUElV5NkdCcEtnaFBld2c/index.html

แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ ทดลองนำ url ในข้อ 6 ไปวางบน browser ดูนะครับ


สวรรค์ ดวงมณี
ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Comments