แทรกไฟล์ pdf ในไซต์

        ในบทความนี้จะนำเสนอการเผยแพร่ไฟล์ .pdf ลงใน Google sites ซึ่งผู้จัดทำเว็บสามารถนำเสนอไฟล์ pdf ได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. อัพโหลดไฟล์ pdf เก็บไว้ใน Google Drive
 
2. แชร์ไฟล์ให้เป็นแบบสาธารณะ
  

3. ดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์ pdf ใน ไดร์ฟ  
4. เปิดไฟล์ในหน้าต่างใหม่

5. เปิดดูรายการฝังที่อยู่ไฟล์ในรูปแบบ iframe

6. คัดลอกที่อยู่เว็บออกมาวางใน notepad หรือโปรแกรม text อื่น ๆ เพื่อคัดลอกเอาเฉพาะตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์นี้บนไดร์ฟ


7. ไปที่หน้าเว็บที่ต้องการแทรกไฟล์ และเลือกแก้ไขหน้าเว็บเพจ  แทรก แกตเจ็ตอื่น ๆ

8. ค้นหา แกตเจ็ตที่ชื่อ  iframe

9. เลือกใช้

10. วางที่อยู่ที่คัดลอกไว้ในข้อ 6.  และกำหนดค่าอื่น ๆ 

11. บันทึกและดูผลการเปลี่ยนแปลง

สวรรค์  ดวงมณี
ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
Comments