วีดีโอเรียนรู้เพิ่มเติม....โดย CRM

ภาพรวม Google Apps for Education

วิดีโอ YouTubeGoogle Presentation

วิดีโอ YouTubeApps Script : Flubaroo : ให้คะแนนนักเรียน และ ตรวจการบ้าน

วิดีโอ YouTubeGoogle Docs 

วิดีโอ YouTubeGoogle Group 

วิดีโอ YouTube


Google Form ภาค  1 

วิดีโอ YouTubeGoogle Form ภาค 2

วิดีโอ YouTube

Google Sites ภาค 1

วิดีโอ YouTubeGoogle Sites ภาค 2

วิดีโอ YouTubeGoogle Calendar (1) 

วิดีโอ YouTube


Google Calendar (2)

วิดีโอ YouTubeGoogle Calendar ผูกกับ SMS บนมือถือ

วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTube


Comments